Tenda Pamoja

Sponsoring scholenproject

Vellinga Vastgoed Beheer B.V. is actief in het sponsoren van een scholenproject in Kenia. De stichting Tenda Pamoja is in Kenia actief als overkoepelende organisatie van sponsors en belangstellenden.

De individuele sponsors hebben doorgaans een eigen zelfstandige stichting, maar door de krachten en expertise te bundelen is het gezamenlijk mogelijk personeel in Kenia aan te stellen en gezamenlijk projecten uit te voeren.

Aandacht wordt besteed aan drie doelen:

  • Verbetering van Primary Education (onderwijs)
  • Safety & Health (gezondheidszorg)
  • Local Economy (stimulering lokale economie)

Daartoe worden kleine projecten per gemeenschap geïnitieerd om nieuwe impulsen te geven aan de ontwikkeling op en rondom de aangesloten scholen. In het gebied zijn 304 scholen aanwezig, waarvan er circa 50 een directe relatie hebben met Tenda Pamoja of de aangesloten sponsors.